Загрузка...
          укр мова 10 клас авраменко математика 10 клас бевз 2018

Фізичне навантаження на уроці


Фізичне навантаження визначається дозуванням фізичних вправ, тобто кількістю вправ, їхньою повторюваністю, часом, що відводиться на виконання вправ, а також умовами  виконання.
Урок, що складається з великої кількості вправ, дає велике фізичне навантаження і вчитель зобов'язаний її регулювати. Не можна допускати перевантаження учнів. Це може викликати перевтому і відбитися на їхній працездатності. Разом з тим не слід обмежуватися і дуже слабким навантаженням, тому що тоді вплив фізичних вправ на організм буде недостатнім.
Прикладом простого способу визначення впливу фізичного навантаження може бути наступний.
До початку ходьби, бігу, в учня вимірюється пульс. Потім проводяться вправи, після чого знову вимірюється пульс. Показники пульсу до вправи і після неї порівнюються. Якщо пульс, як правило,  прискорений, протягом трьох хвилин не приходить до показників, що були до вправ, чи стає  більш повільним, то це розглядається як застережливий сигнал, який свідчить про велике навантаження,  про відхилення в діяльності серцево-судинної системи даного учня. І те й інше повинно   привернути серйозну увагу вчителя.Вчитель повинен вести постійне спостереження за самопочуттям учнів.

Існує багато зовнішніх ознак, за якими визначається фізичний стан учнів під час занять:
 • тремтіння рук і ніг;
 • втомлений вираз обличчя;
 • погіршення постави;
 • зниження активності;
 • збліднення обличчя;
 • млявість;
 • погіршення якості виконання вправ;
 • скарги учнів на почуття втоми тощо.
 Усі ці симптоми є показниками надмірного фізичного навантаження і зобов'язують вчителя негайно  обмежити кількість і інтенсивність  вправ  або зовсім їх припинити.

Фізичне навантаження вчитель визначає заздалегідь, при складанні плану уроку, а в процесі уроку відповідно до спостережень вносить деякі виправлення. При цьому треба прагнути до того, щоб наростання навантаження було по можливості поступовим. Найбільше навантаження, як правило,  повинно даватися в середині основної частини уроку.
Практично абсолютної поступовості в наростанні навантаження бути не може, тому що між окремими вправами обов'язково будуть короткі перерви, та й самі вправи не можуть бути однаковими за своїм впливом. Для того щоб не допустити перевантаження учнів, треба чергувати важкі вправи з менш важкими,  знайомі з незнайомими.
Більш сильним учням варто давати індивідуальні завдання, пропонуючи їм додаткові вправи, а ослаблених дітей уважно оберігати від перевантаження, обмежуючи їх у виконанні вправ.

Фізичне навантаження на уроці регулюється:

 • а) зміною кількості вправ і ігор;
 • б) різною кількістю повторень вправ;
 • в) збільшенням чи зменшенням часу, що відводиться на виконання вправ;
 • г) застосуванням різного темпу виконання;
 • д) збільшенням чи зменшенням амплітуди рухів;
 • е) ускладненням чи спрощенням виконання вправ;
 • ж) застосуванням у вправах різних предметів.