Загрузка...
         

Навчання техніки

Навчання техніки Cпочатку в учнів створюється правильне уявлення про вправу. З цією метою вправа показується в цілому.

При повторних виконаннях особливо виділяються найбільш важливі елементи техніки даної  вправи. Показ доповнюється поясненням, у ході якого увага учнів спочатку зосереджується на  основних елементах техніки, а потім на другорядних її деталях.

Спочатку учні освоюють його головну фазу. В бігу - це фаза заднього поштовху бігового кроку, у стрибках - фаза відштовхування, у метаннях- фаза фінального руху,  тобто самого  поштовху чи кидка снаряду. У головних фазах також встановлюється визначена  послідовність розучування рухів, що освоюються за допомогою підвідних вправ.

Розучивши головну фазу, переходять до навчання наступної частини спортивної вправи. У бігу на короткі дистанції, наприклад, це старт і стартовий розбіг, у стрибках в довжину - фаза польоту, у висоту - перехід через планку. Тут, так само як і в попередній фазі, про яку говорилося вище, за допомогою підвідних  вправ, розучуються основні рухи, що поступово поєднуються в одну цілу дію (частину, фазу).

Після цього вдосконалюються рухи, об'єднані у двох фазах. Однак головна фаза зберігає своє ведуче значення.

Далі освоюються наступні фази (частини). У бігу, наприклад, це фінішування з кидком на стрічку, у стрибках - довгий розбіг.
У процесі навчання широко використовується все різноманіття методів і прийомів навчання. Наприклад, в стрибку у висоту послідовно і поступово освоюється головна фаза (відштовхування),  а потім і другорядні фази (перехід через планку, розбіг).
Далі удосконалюються не окремі фази,  а цілісний стрибок.
Так, у результаті первісного спрощення стрибка і наступного  ускладнення поступово формується складна навичка.

Таким чином, навчання здійснюється від   головного до другорядного, від простого до складного і від легкого до важкого.


 При оволодінні технікою спортивної вправи виникають різні  ускладненя.  Щоб їх усувати, прибігають до розчленованого методу навчання: складні елементи техніки  тимчасово вичленяють з цілісної вправи і розучують окремо.  Освоєні елементи знову вдосконалюються в цілісній вправі. Так можна виправляти і помилки.

 Цінність розчленованого методу полягає в тім, що окремі елементи техніки виконуються у полегшених умовах: в уповільненому темпі, а при необхідності і з зупинками. Наприклад, в упорі нахилившись можна у будь-якому темпі  уточнювати чи виправляти помилковий рух поштовхової ноги при переході через планку в стрибку "переступанням".

 Такі прийоми навчання дозволяють багаторазово імітувати різні рухи, краще їх осмислювати і після  вдосконалювати в цілісній вправі.