Загрузка...
         

Розмикання

Гімнастика: Розмикання

Розмикання на витягнуті у сторони руки

 Навчання краще починати з розмикання у колоні. Спочатку вчитель пояснює вправу, а потім дає  розпорядження "Розімкніться на витягнуті вперед руки".  За цією командою всі учні, крім учня, який стоїть попереду, спокійно, не кваплячи, відходять назад,  одночасно піднімаючи обидві руки вперед, доти, поки кожен не доторкнеться кінцями пальців до учня,  який стоїть попереду.
Спочатку таке розмикання бажано проводити в колонах по п'ять-шість   учнів.
Розмикання на витягнуті в сторони руки краще вивчати в невеликих  шеренгах, рядах.

Після пояснення вправи вчитель дає розпорядження "Розімкніться на витягнуті в сторони руки".  За цією командою всі учні, крім того, який стоїть праворуч, відходять уліво, одночасно піднімаючи руки в сторони,  доти, поки кінцями пальців піднятих у сторони рук не будуть торкатися пальців рук  сусідів праворуч і ліворуч. 

Розмикання від середини приставними кроками і змикання

  застосовується при шикуваннях у колону по два, по три і по чотири. Спочатку вивчається   виконання приставних кроків у колоні по одному. При цьому звертається увага на правильне    відставлення і приставляння ноги. Після засвоєння цих вправ вивчається розмикання  приставними кроками у колону по два, по три і по чотири.
У команді на розмикання повинні бути вказівки, куди, на яку відстань і яким способом розімкнутися; наприклад: "Від середини на витягнуті руки приставними кроками розімкнись!" При виконанні цієї команди ведеться підрахунок.

Увага учнів зосереджується на правильному виконанні приставних кроків, дотриманні дистанції і рівнянню у потилицю.

У команді на змикання повинні бути вказівки, у яку сторону і яким способом зімкнутися; наприклад: "Вправо бігом зімкнись!".

Розмикання в глибину

проводиться одним із трьох способів:
  • 1) за командою "Розімкніться назад на витягнуті руки";
  • 2) за командою "Назад на витягнуті руки розімкнись!";
  • 3) колона повертається праворуч (ліворуч), після чого подається команда на розмикання  колони;
    наприклад: "Вправо (вліво) на праву витягнуту руку приставними кроками розімкнись!", потім колона знову повертається праворуч (ліворуч).
Розмикання за розрахунком "шість - три  -  на місці" і "дев'ять - шість -  три   на місці". Цей спосіб застосовується при розмиканні із шеренги після розрахунку.
За командою "По розрахунку кроком руш!" учні виходять вперед, роблячи стільки кроків, скільки кожним з них було названо при розрахунку, крім тих, які говорили "на місці" (вони з місця не сходять).
За командою "На свої місця кроком руш!" учні, що вийшли вперед, повертаються навкруг, йдуть на свої місця і повертаються навкруг.

 При виконанні цих команд вчитель повинен попередньо продемонструвати і докладно  пояснити учням усі дії. Спочатку застосовується розмикання з розрахунку "шість - три - на місці",  (потім "дев'ять - шість - три - на місці").