Загрузка...
          укр мова 10 клас авраменко математика 10 клас бевз 2018

Загальнорозвивальні вправи

Загальнорозвивальні вправи Відмінна риса загальнорозвивальних вправ - їх визначений, спрямований вплив на організм як у цілому, так і на окремі групи м'язів і суглобів. Вони більше, ніж інші вправи, можуть бути використані в якості профілактичних  вправ, що коригують в учнів відхилення в будові грудної клітини, хребті, ногах, тощо.

Загальнорозвивальні вправи мають велике освітнє значення. Виконуючи їх за вказівками вчителя, учні знайомляться з різноманітними рухами і поступово одержують правильне представлення про  силу, швидкість, ритм, темп і амплітуду рухів. Навіть найпростіші, а тим більше відносно складні вправи, сприяють вдосконаленню координації рухів, свідомому оволодінню руховими  навичками.

 Загальнорозвивальні вправи необхідно включати в кожен урок. В комплекс повинні входити вправи для рук, плечового поясу, ніг, тулуба, тощо.
У комплекс спочатку включаються вправи, що вимагають великої уваги учнів, а вправи, значні за впливом на організм, даються наприкінці.


  При складанні комплексу необхідно керуватися наступними вимогами:
  • а) вправи повинні бути доступними, з послідовним переходом від простих до складних;
  • б) навантаження повинно поступово зростати;
  • в) вправи повинні впливати на всі групи м'язів;
  • г) підбір вправ повинен проводитися за принципом чергування для різних м'язових груп;
  • д) обов'язково повинні включатися вправи для дихання і вправи для постави.
 При проведенні занять з молодшими школярами, особливо з учнями перших класів, вчитель може використати їх  в ігровій, імітаційній формі. Однак вже в перших класах необхідно проводити і елементарні гімнастичні вправи, домагаючись правильного виконання.
При виконанні вправ з великою амплітудою і на розтягнення не можна допускати різких, сильних, рухів, які можуть викликати больові відчуття і травми.
Для створення стійких умінь і навичок необхідне часте повторення вправ. Однак багаторазове повторення тих самих вправ нудно і нецікаво. Тому виконувати їх треба у різних варіантах, змінюючи вихідні положення і напрямок руху, вводячи доповнення, прискорюючи темп, збільшуючи амплітуду.