Загрузка...
          укр мова 10 клас авраменко математика 10 клас бевз 2018
Головна » 2013 » Жовтень » 15 » Укр. мова 2 кл. Урок № 14. Приголосні звуки [дз], [дз'], [дж]. Позначення їх буквами
01:29
Укр. мова 2 кл. Урок № 14. Приголосні звуки [дз], [дз'], [дж]. Позначення їх буквами

Укр. мова 2 кл. Урок № 14. Приголосні звуки [дз], [дз'], [дж]. Позначення їх буквами


Мета: уточнити І закріпити знання учнів про приголосні звуки [дз], [дз'], [дж] та позначення їх на письмі; розвивати вміння переносити слова з рядка на рядок; виховувати любов до природи.

Хід уроку
I.      ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
II.     АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ
1.     Хвилинка каліграфи
Дж жм джміль дз дзв дзвіночки
2.     Вправи на повторення
— Прочитайте вірш. Чому він так називається?
— Зверніть увагу на правильну вимову звуків [дж], [дз].
ПОЛЬОВІ ДЗВІНОЧКИ
Піднімає джміль фіранку. Каже: — Доброго вам ранку! Як вам, бджілко, ночувалось? Чи дощу не почувалось? Виглядає бджілка з хатки: — У дзвіночку добре спати. Цей дзвіночок — як намет. Тільки дощ — як кулемет.
Л. Костенко
— Випишіть спочатку слова зі звуком [дж], потім — зі звуком [дз].
—  У якому із записаних слів найменше звуків? Зробіть його звукову модель. Яким буде співвідношення букв і звуків у цьому слові?
— Як на письмі позначається звук [дж]?
— А який ще звук ми позначаємо на письмі двома буквами?
—  Поміркуйте, чи можна при переносі розривати буквосполучення дж та дз, якщо вони позначають звуки [дж], [дз], [дз*]?
—  Поясніть розділові знаки в кінці речень. Назвіть питальне речення зі звертанням.
III.   ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ
—  На сьогоднішньому уроці ми більше дізнаємось про приголосні звуки [дж], [дз], [дз'].
IV.   ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
1.    Робота за підручником (с. 22-24)
Вправа 1
— Прочитайте текст. Які квіти росли на лузі?
—  Виразно, дзвінко прочитайте підкреслені слова. Який звук ви чуєте на початку слів? Які букви позначають цей звук?
— Спишіть речення з цими словами.
— Звуки [дз], [дз*] на письмі позначає сполучення букв дз.
Вправа 2
—  Спишіть останній абзац вправи 1. Виразно вимовляйте виділені слова. Який звук ви чуєте на початку слова? Які букви позначають цей звук?
— Випишіть назви квітів в абетковому порядку.
—  Звук [дж] на письмі позначає сполучення букв дж. При переносі слів буквосполучення дз, дж розривати не можна. Переносьте так: задзвонив, задзвонив.
Вправа З
— Прочитайте текст. Про що в ньому розповідається?
—  Спишіть друге речення. Підкресліть сполучення букв, які позначають звук [дз]. Зробіть звуко-буквений аналіз виділеного слова.
— Випишіть підкреслені слова, уписуючи пропущені букви. Доберіть перевірні слова.
— Із запропонованих слів виберіть ті, які характеризують Зайчика.
— Доповніть речення вибраними словами.
2.    Фізкультхвилинка
V.    УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ
1.    Гра «Чарівні слова»
— Складіть слова за зразком.
а) пани (сани)сапа пальто (_____) рама
б) пожежа (поле) левеня вагон (_____) таксі
в)крапка (крапля) галявина
мисливець (_____) наказав
г) сирота (сирник) сінник
мило (_____) ніша.
— Підкресліть в утворених словах приголосні звуки.
2.    Творча робота в групах
— Зі слів кожного рядка складіть і запишіть речення. Маленького, в, знайшли, козлика, лісі, діти. Годували, його, вони, спочатку, молоком.
На, городі, потім, пасли. Грався, він, з, і, бігав, дітьми.
— Назвіть слова зі збігом приголосних. Як їх можна перенести?
VI.   ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ. РЕФЛЕКСІЯ
— Скільки в українській мові приголосних звуків?
— Яка буква в кожному з рядків «зайва»? Чому? П,С,Б,А,Ц,Ф
И,0, Й, У, А, І
VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
С. 23,вправа 3.
— Спишіть діалог Зайчика і пані Ведмедиці, з якого видно, що Зайчик турботливий.