Загрузка...
          укр мова 10 клас авраменко математика 10 клас бевз 2018
Головна » 2013 » Жовтень » 8 » Укр. мова 2 кл. Урок 6. Букви що позначають голосні звуки
01:23
Укр. мова 2 кл. Урок 6. Букви що позначають голосні звуки

Укр. мова 2 кл. Урок 6. Букви що позначають голосні звуки


Мета: закріпити вміння учнів перелічувати голосні звуки і називати букви та їх позначення; розвивати логічне мислення; збагачувати мовлення; формувати вміння висловлювати власні думки; виховувати мовленнєву культуру.

Хід уроку
I.      ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
II.     АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ
1.     Хвилинка каліграфії
Нн на ну ні єн Но Не ин ун он
Неділя новий насіння
Народитися в сорочці — бути щасливим.
— Вимовте голосні звуки у складах.
— Вимовте голосні звуки у словах.
— Який голосний звук найчастіше вживається у сталому звороті?
2.     Словникова робота
Горизонт — 1) частина земної поверхні, яку можна бачити на відкритій місцевості; видноколо; 2) видима межа між землею і небом; обрій, виднокруг, виднокрай; 3) частина неба, яка ніби схиляється до землі; небосхил, кругозір, (прилягає до землі) крайнебо, небосхил, небокрай.
—  Запишіть слова: горизонт, обрій, виднокруг. Складіть речення з одним зі слів.
3.     Вправи на повторення
1)    Прочитати вірш уголос.
Один осел в гніздо осине оберемок сіна кинув. От оказія була — оси жалили осла!
— Який звук найчастіше зустрічався?
— Який він: голосний чи приголосний?
— Якою буквою він позначається?
—  Випишіть з вірша слова, у яких є буква о. Підкресліть у цих словах букви, що позначають голосні звуки.
2)    Поділити слова для переносу. Назвати голосні звуки.
Пенал, жолудь, журавель, олень.
III.   ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ
— Тема нашого уроку «Букви, що позначають голосні звуки».
IV.   ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
1.    Пояснення вчителя
— Скільки голосних звуків в українській мові?
—  В українській мові шість голосних звуків. Вони позначаються на письмі десятьма буквами.
Звуки:           [а]         [о]            [у]              [є]              [и]              [і]        -6
Л       І         Л         Л          І          Л
Букви:         ая        о           ук>          еє             и              і    ї      —10
2.    Робота за підручником (с. 11-13)
Вправа 1
— Прочитайте акровірш Леоніда Глібова.
—  «Зберіть* слово з підкреслених букв. Поділіть його на склади. Вимовте наголошений склад.
—  Спишіть перше речення акровірша. Доберіть до слова молодій слово, протилежне за значенням.
—  У якому значенні використано виділене слово? Доберіть до нього слова, близькі за значенням. Запишіть.
— Зробіть звуко-буквений аналіз цього слова за зразком.
Вправа 2
— Прочитайте текст.
—  Випишіть за зразком із тексту назви країн та їх громадян. З якої букви пишуться назви країн? А з якої — назви громадян?
—  Спишіть перший абзац. Поділіть підкреслені слова на склади для переносу. Визначте наголошені склади.
Вправа З
— Поясніть, як ви розумієте подані словосполучення.
— Складіть речення з цими словосполученнями. Запишіть. Фізкультхвилинка
V.     УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ
1.     Гра «За абеткою»
—  Запишіть слова в алфавітному порядку. Підкресліть букви, що позначають голосні звуки.
Олень, дідусь, театр, льон, вуж, метро, диван.
2.     Робота в парах
1)    Гра «Розгубилися склади».
—  Запишіть утворені слова. Підкресліть букви, що позначають голосні звуки.
вед                    ли                      ця
ве                       мідь
ву                      сло
2)    Гра «Шифрувальник».
—  Розшифруйте слова і запишіть їх. Назвіть одним словом. Підкресліть букви, що позначають голосні звуки.
ПАВМА      КАБІЛ       СУКБОР КАЛАСТІВ    ЛЕКАЛЕ      РОКАСО
3.    Творче списування
— Спишіть речення. Підкресліть букви, що позначають голосні звуки.
Збудувала хатку, піч і поличку. Запрошу я в гості хитру лисичку.
VI.   ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ. РЕФЛЕКСІЯ
— Як поділяються всі звуки української мови?
— Скільки голосних звуків є в українській мові? Назвіть їх.
— Скількома буквами вони позначаються на письмі? Назвіть їх.
VII.  ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
С. 12, вправа 2.
—  Спишіть останній абзац вправи 2. Зробіть звуко-буквений аналіз виділених слів.