Загрузка...
          укр мова 10 клас авраменко математика 10 клас бевз 2018
Головна » 2013 » Листопад » 15 » Українська література 5 клас. Урок 65
23:42
Українська література 5 клас. Урок 65

Українська література 5 клас. Урок 65

Урок 65. М. Вінграновський. Цікаві відомості про автора. Поезія — особливий спосіб вираження почуттів людини. «Перша колискова»
Мета: 
- Навчальна: ознайомити учнів із цікавими сторінками біографії автора; проаналізувати програмні ліричні твори; визначити спосіб вираження почуття за допомогою поезії. 
- Виховна: виховувати пошану до дорослих та родини, прищеплювати
любов до скарбів української лірики. 
- Розвивальна: розвивати творчу уяву, логічне мислення, виразне декламування віршів. Тип уроку: засвоєння нових знань і формування вмінь. Обладнання, наочність: портрет автора, книжкова виставка його творів, дидактичний матеріал.

ПЕРЕБІГ УРОКУ
І. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
1. Забезпечення емоційної готовності до уроку
2. Перевірка домашнього завдання
3. Актуалізація опорних знань. «Мозковий штурм»
- Поезія — це...
- Які жанри поезії ви знаєте?
- Що зображують у пейзажній поезії?
- Які вірші цього жанру ви знаєте?
Рубрика «Шифрувальник»
Визначте зашифроване слово.
[20] [19] [7] [10] [12] [33] (Поезія)
II. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ
III. ОПРАЦЮВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ
1. Розповідь про письменника (матеріал для вчителя)
Народився Микола Вінграновський 7 листопада 1936 р. в селі Богополі на Миколаївщині.
1943 р. пішов у нульовий клас початкової школи в Кумарах, а продовжував навчання в богопільській десятирічці, яку закінчив 1955 р. Тоді ж він вступив до Київського інституту театрального мистецтва ім. І. Карпенка-Карого на акторський відділ.
Ще студентом Вінграновський зіграв головну роль у «Повісті полум'яних літ», а фахом своїм обрав кінорежисуру (він створив 10 художніх фільмів, серед яких — «Берег надії», «Климко» та ін.). З 1960 р., після закінчення ВДІКу, Вінграновський був режисером Київської кіностудії художніх фільмів ім. О. Довженка.
Перші вірші Вінграновського побачили світ 1957 р. в журналі «Дніпро», чотири поезії було опубліковано 1958 р. в «Жовтні», але справжній розголос принесла добірка «З книги першої, ще не виданої», яка з'явилася в «Літературній газеті» 7 квітня 1961 р. Не часто трапляється, щоб перші газетні публікації віршів викликали такі рясні відгуки та полеміку, як це сталося з Миколою Вінгранов-ським. Багато читачів гаряче вітали їхню появу, система ж зустріла новаторство негативно, звинувачуючи молодого поета в абстракціонізмі та сюрреалізмі. Наступна поетична збірка — «Сто поезій» вийшла через п'ять років.
Твори двох зазначених збірок, а також кілька нових віршів становили збірку «Поезії» (1971). Серед нових привертають увагу дві невеличкі поеми — «На Псло, на Ворсклу, на Сулу...», яка в пізніших виданнях названа «Голубі сестри людей» і «Гайавата».
Виразним свідченням дальшого творчого розвитку Вінграновського стала збірка «На срібнім березі» (1978). Поетів голос став начебто тихішим, але відбулося внутрішнє ускладнення й збагачення його лірики, підвищилася прихована інтенсивність душевного життя.
1984 р. вийшла невеличка збірка «Губами теплими і оком золотим», у якій звичайні будні людини і природи постають як світова містерія. У ній органічно переплелися картини природи і спогади дитинства, інтимна лірика і предметна реальність світу, химерія і казка, добра витівка і гумор, а головне — затамована жура.
Майже одночасно з поезією Микола Вінграновський писав і прозу. Він створив кілька повістей та багато оповідань, і вони також стали важливою сторінкою його творчості. Сюжети прозових творів мають дуже відносну подієву основу і сповнені описом почуттів, якими автор щедро наділяє звірів, птахів, рослини й воду, сполучені в єдиний, самодостатній світ.
Сьогодні творчість Вінграновського визнана однією з окрас нашої національної літератури. Помер Микола Вінграновський 26 травня 2004 року у Києві на 68-му році життя після тяжкої хвороби.
2. Вікторина «Найкмітливіший»
- У якому селі народився автор? (с. Богополі на Миколаївщині) 
- Журнал, у якому побачили світ вірші М. Вінграновського.(«Дніпро») 
- У якому місті автор здобував вищу освіту? (Київ) 
- На який відділ М. Вінграновський вступив до інституту ім. І. Карпенка-Карого? (Акторський) 
- Який фах він вибрав, навчаючись у ВДІКу? (Кінорежисура) 
- Де він працював після закінчення університету? (Київська кіностудія художніх фільмів ім. О. Довженка) 
- Назвіть фільми, які він відзняв режисер. («Берег надії», «Климко») 
- Як відреагувало суспільство на його перші газетні публікації? (Рясними відгуками та полемікою) 
- Назвіть відому поему М. Вінграновського. («Гайавата») 
- Літературні течії, у прихильності до яких звинувачували митця. (Абстракціонізм та сюрреалізм) 
- У яких жанрах працював М. Вінграновський? (Поезія, повість,
оповідання) т Назвіть декілька збірок поезій автора. («Поезії», «Сто поезій»,
«На срібнім березі», «Губами теплими і оком золотим»)
3. Поезія — особливий спосіб вираження почуттів людини. Художні описи природи як вияв патріотичних почуттів автора
Розповідаючи про поезію М. Вінграновського, слід зазначити, що це поезія серця і водночас поезія думки. У ній домінують почуття та настрої душі. Своєрідність поетичного словника М. Вінграновського визначає щедрість філологічної культури, глибокий інтерес поета саме до народної мови.М. Вінграновський творить свій особливий колорит, у якому знайдеться місце багатству проявів життя, багатобарвності і багатозвучності світу.
В українській поезії радянського часу було небагато перших поетичних збірок, які б знаменували собою появу яскравих індивідуальностей. Серед них — збірка М. Вінграновського «Атомні прелюди».
Психологічна глибина поезії М. Вінграновського виявились у збірках «Сто поезій», «На срібнім березі», «Губами теплими і оком золотим», що є поєднанням громадянської та інтимної лірики. Основна тематика його творчості — історична доля народу, тривога за майбутнє людства у зв'язку з загрозою термоядерної війни.
Для ліричного героя М. Вінграновського характерні відчуття внутрішньої свободи, широта думки, бажання нести відповідальність за все, що відбувається у світі. У формі складних ліричних асоціацій і алегорій поет підкреслює думку про неминучість оновлення суспільного буття, про перемогу розумного, справедливого й доброго в людській душі. У багатьох віршах М. Вінграновський показує природу в її вільностихійних і тривожних виявах, вічний рух і мінливість.
4. Робота над твором М. Вінграновського «Перша колискова»
4.1. Читання поезії учнями.
4.2. Словникова робота.
Колискова пісня — ліричні пісенні твори, які виконуються матір'ю (рідним батьком чи іншими членами родини) над колискою дитини для того, щоб її приспати. Більш сучасну групу текстів умовно можна назвати побутовою. Це твори, у центрі яких не стільки саме дитина і магічна дія слова на її зростання, здоров'я, щастя, а скоріше світ, в якому дитина живе — її дім, родина.
4.3. Тема: любов і турбота батьків.
4.4. Ідея: нерозривне поєднання майбутнього дитини та рідної землі.
4.5. Основна думка: найцінніший скарб — це діти.
4.6. Образ: центральним є образ матері. Вони сповнені мрій, думок матері про майбутню долю дитини.
4.7. Жанр: поезія, колискова пісня.
4.8. Бесіда за прочитаним твором.
- Як ви гадаєте, хто співає колискову?
- Чому автор називає дитину «моя гіллячко голуба»?
- Які бажання висловлює мати своїй дитині?
- Які поетичні засоби ви побачили у творі?
- Прокоментуйте ці рядки: 
«Та як небо в нашому Дніпрі, 
Так в тобі не спить хай Україна». ? 
Прокоментуйте ці рядки «В теплих снах ідуть в поля жита,
І зоря над ними йде висока». (Жито — життя, зоря — доля) 
- У чому особливість «Першої колискової»? 
- Хто знаходиться в «сонному царстві»? 
- Хто дорогий і небезпечний? (Дитина)
IV. УЗАГАЛЬНЕННЯ УРОКУ, ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
Робота з картками в парах (групах)
Картка № 1
Напишіть твір-мініатюру на тему «Поет М. Вінграновський». Охарактеризуйте вірш «Перша колискова». Дайте визначення поняттю «колискова пісня».
Картка № 2
1. Напишіть твір-мініатюру на тему «Моя улюблена колискова».
2. Поміркуйте, якою виросте дитина, спираючись на вірш «Перша колискова».
3. Яка основна думка вірша «Перша колискова»?
Картка № З
1. Напишіть твір-мініатюру на тему «Моя перша колискова, за віршем М. Вінграновського «Перша колискова».
2. Охарактеризуйте образ матері у вірші «Перша колискова».
3. Яка ідея вірша «Перша колискова»?
V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ
Учитель. Природа — це джерело віри у вічне. Людина, що живе, оточена красою природи,— і сама стає красивою.
Поезія М. Вінграновського — явище глибоке, самобутнє й невичерпне, як саме життя. З неї постає людина з добрим серцем, чесна, порядна, щира, милосердна і талановита.
VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ