Загрузка...
          укр мова 10 клас авраменко математика 10 клас бевз 2018
Головна » 2013 » Жовтень » 6 » Укр. мова 2 кл. Урок 1. Звуки, букви. Українська абетка
21:18
Укр. мова 2 кл. Урок 1. Звуки, букви. Українська абетка

Укр. мова 2 кл. Урок 1. Звуки, букви. Українська абетка


Мета: закріплювати знання учнів про українську абетку, назви літер за абеткою; збага¬чувати словниковий запас учнів; розвивати навички звуко-буквеного аналізу слів, спостережливість; виховувати інтерес до навчання.
Хід уроку
I.      ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
II.    АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ
1.     Ознайомлення з підручником «Українська мова»
— Розгляньте підручник і скажіть, як він називається і хто його автор.
—  Які умовні позначення треба знати, щоб правильно користуватися під¬ручником?
2.     Читання й обговорення вірша В. Квітневого (с. 4)
— Яке побажання висловлює автор?
3.     Хвилинка каліграфи
Аа ай аб ат ал ам ан ва ка ау Абетка азбука алфавіт і алфавіт Ми вивчаємо українську абетку.
4.    Бесіда
— Відгадайте загадку.
• Коли хочеш ти читати. То мене повинен знати! Л коли мене не знаєш. То нічого не вгадаєш. (Абетка)
—  Які ви знаєте близькі за значенням слова до слова абетка? (Азбука, ал фавіт)
—  Що означають ці слова? (Сталий порядок розташування всіх літер певної мови.)
— Назвіть послідовно звуки у слові українську.
—  Чим позначаються звуки мовлення на письмі?
— Чим відрізняються букви відзвуків?
— Чого в українській мові більше: букв чи звуків?
III.   ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ
— Сьогодні ми продовжимо ознайомлення з українською абеткою.
IV.   ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
1.     Повідомлення вчителя
—  Слово алфавіт походить від назв перших двох букв грецького алфа¬віту — альфа і бета, або віта.
Слово азбука утворилося від складання староросійських назв букв аз і буки, якими починався алфавіт, а слово абетка — від сучасних назв цих букв (а і бе).
Учні читають українську абетку або розказують її напам'ять.
2.     Первинне закріплення
1)     Читання абеткової пісеньки (див. додаток на с. 13).
2)     Назвіть букви української абетки, назви яких закінчуються на звук {а], (а, к, х, ш, щ)
3)     Робота в парах. Гра «Звуки і букви».
Один учень вимовляс звук, другий — називає букву, якою вій познача¬ється. Наприклад: [н] — «єн»; [о( — *о», [п] — 4пе».
— Зверніться до алфавіту і прочитайте ще раз ті букви, які ви назвали не¬правильно.
4)     Тестування.
—  Учора Знайко вивчив українську абетку. Тепер він зпас місце кожної букви в абетці. А ти знаєш, яка буква в українській абетці стоїть п'ятою?
а>ґ;     б)г;     в)д;     г)е.
ФІзкультхвипинка
V.     УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ
1.     Робота за підручником
Вправа І
—  Прочитайте вірш. Пригадайте абетку. Повторіть букви і порядок їх роз¬міщення.
— До виділеного слова доберіть слова, подібні за значенням.
— Складіть і запишіть речення за схемою з підкреслених слів.
—  З букв слова апельсин утворіть нові слова. (Напис, син, сани, липа, спина)
— З одним словом складіть і запишіть речення.
Вправа 2
— Продовжіть речення. Спишіть їх.
— Скільки букв в українській абетці?
2.    Словникова робота
Портфель — спеціальна чотирикутна сумка, призначена для носіння ді¬лових паперів, книг та ін.
3.     Гра-змагання між рядами «Хто більше?»
Учитель пропонує дітям розглянути малюнки на набірному полотні та віді¬брати лише ті, назви яких починаються з певного звука:
а) серед назв овочів — з [к];
б) серед назв меблів — з [с];
в) серед назв одягу — з |п].
— Запишіть назви овочів.
—   Придумайте  з  одним   зі  слів  речення.   (Заслуховуються  відповіді чотирьох п'яти учнів, краще речення записується.)
4.     Тестування
— Знайко цікавиться, у якому зі слів кількість букв і звуків однакова: а) джміль;       б) лось;       в) заєць;      г)їжак.
VI.   ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ. РЕФЛЕКСІЯ
— Що допоможе нам правильно назвати всі букви нашої мови?
— Закінчіть вислів:
Певний порядок розташування всіх букв мови називається...
VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ