Загрузка...
          укр мова 10 клас авраменко математика 10 клас бевз 2018
Головна » 2013 » Жовтень » 2 » Вимоги до різнорівневої системи навчання фахівців.
11:17
Вимоги до різнорівневої системи навчання фахівців.

Вимоги до різнорівневої системи навчання фахівців.

Сьогодні  особливого  розгляду  потребує  питання  активізації  залучення  до  занять  фізичною  культурою  і  спортом  дітей,  які  за  станом 
здоров’я  віднесені  до  спеціальної  та  підготовчої  медичних  груп.  Це  потребує  комплексного 
запровадження  у  навчальновиховний  процес здоров’язбережувальних  технологій,  спрямованих на зниження рівня захворюваності, функціональної напруженості дітей та зростання рівня  їхньої  рухової  активності.
Державна  програма  розвитку  фізичної  культури і спорту на 2012–2016 рр. передбачає сприяння пропаганді  і  популяризації  передових  форм,  методів  і  засобів  фізичного  виховання  та  розвитку самодіяльного  фізкультурноспортивного  руху серед  учнівської  молоді.  Її  мета  –  наближення матеріальнотехнічної,  організаційної,  науковометодичної,  навчальновиховної,  інформаційної бази навчальних закладів до рівня європейських та  світових  стандартів.
Однією  з  причин  виникнення  зазначених проблем  є  недостатній  рівень  кваліфікації  педагогічних  кадрів,  який  не  відповідає  вимогам 
сьогодення.  Розв’язання  цієї  проблеми  можливе  шляхом  впровадження  відповідних  програм, спрямованих  на  модернізацію  системи  підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації фізкультурних  та  педагогічних  кадрів  для  роботи в  загальноосвітніх  навчальних  закладах,  яка  б включала інноваційні форми фізичного виховання  та  передовий  педагогічний  досвід.
Випускники  вищих  навчальних  закладів  з  фізичного  виховання  і  спорту  під  час  навчання мають  оволодіти  основами  науки,  знати  вимоги 
шкільних   програм  з  фізичного  виховання,  вміти  застосовувати  теоретичні  знання  на  практиці,  використовувати  інноваційні  форми  роботи, 
складати  власні  програми  для підвищення  рів­ня  рухової  активності та  зміцнення  здоров’я дітей.
Нові  реалії,  орієнтація  українського  суспільства  на  демократичні  принципи  організації  системи  освіти  (зміна  співвідношення  родинного  та 
суспільного  виховання,  урізноманітнення  його форм, багатоваріантність освітньовиховних програм тощо) потребують змін у системі підготовки 
майбутніх  фахівців  фізичної  культури. Важливою  передумовою  функціонування системи фізичного виховання у школі на сучасних  демократичних  принципах  є поліпшення матеріальної  бази,  яка  б  дала  змогу  залучити до виконання фізичних вправ учнів одного віку і  рівня  підготовленості.
Для  збільшення  рухової  активності  дітей  загальноосвітніх навчальних закладів, ефективного виконання навчальної програми потрібно забезпечити  всіх  учнів  на  уроці  і  позаурочних  заняттях спортивнотренажерним інвентарем, надати кожному  учню  можливість  займатися  на  окремому  приладі,  аби  прискорити  процес  засвоєння відповідних   вправ.  Така  диференціація  вправ і  завдань,  розрахованих  на  певні  вік  і  фізичну 
підготовленість  учнів,  допоможе  врегулювати і  навчальне  навантаження.
Створення  відповідної  матеріальнотехнічної бази  потребує  від  адміністрації  навчального  закладу,  всіх  учителів  чималих  зусиль,  ініціативи 
і  творчості.  Але  про  фізичне  виховання  дітей мають  піклуватися  не  лише  адміністрація  школи,   її  педагогічний  колектив,  а  й  батьки  дітей. 
Для  організації  та  удосконалення  інформаційнометодичної  роботи,  надання  допомоги  фізкультурному  активу,  батькам,  учителям  молодших 
класів,  класним  керівникам,  вихователям  груп подовженого дня при шкільних спортивних залах слід створити методичні кабінети, зібрати бібліотечку, де бажаючі змогли б знайти потрібні їм рекомендації, поради, плани, навчальнометодичні посібники й консультації з питань фізичної культури  та  здорового  способу  життя.
Отже, для  ефективної  роботи  з  фізичної культури у  загальноосвітніх  навчальних  закладах, формування здорового способу життя, збільшення  рухової  активності  школярів треба:
• підвищити  фінансування  закладів  освіти  на рівні  держави,  забезпечити  їх  відповідним  інвентарем,  формою,  виконати  ремонт  спортзалів 
і  майданчиків;
• вирішити  питання  якісної  підготовки  фахівців  профільних  вузів  з  фізичного  виховання, компетентність  яких  мала  б  бути  зосереджена 
на  зміцненні  здоров’я  дітей,  на  запровадженні різноманітних  інноваційних  форм  роботи  з  фізичного  виховання;
• сприяти  відновленню  всіх  форм  позаурочної та  позашкільної  роботи,  що  сприяло  б  забезпеченню всебічного розвитку рухових якостей учнів 
за  період  їх  навчання  у  школі;
• активізувати  роботу  фізкультурноспортивного  руху,  організації фізкультурних  активів у загальноосвітніх навчальних закладах (інструкторів,  фізоргів  та  ін.);
•  сприяти  реалізації  гендерного  підходу  на уроках  фізичного  виховання   шляхом  окремого проведення уроків фізичної культури для хлопців 
і  дівчат,  починаючи  з  5  класу;
• знати і активніше застосовувати нестандартне  сучасне  обладнання  на  уроках  фізичної  культури для всілякого збільшення рухової активності 
дітей  у  спортзалах  і  на  спортмайданчиках;
• співпрацювати  з  батьками,  які  мають  бути 
обізнані  зі  змістом  роботи  з  фізичного  виховання   у  кожному  класі,  знати  вимоги  програм  для закріплення  здобутих  навичок  вдома,  надання 
прикладу  дбайливого  ставлення  до  власного здоров’я,  вироблення  раціонального  режиму  рухової активності упродовж робочого або навчального  дня;
• залучати  батьків  до  проведення  гурткової роботи  у  навчальному  закладі,  різноманітних спортивних заходів та змагань, під час яких вони 
могли б контролювати рівень рухової активності своєї  дитини  та  її  фізичний  розвиток;
• створити  в  Інституті  післядипломної  педагогічної  освіти  Київського  університету  імені  Бориса  Грінченка  базу  даних  з  досвіду  проведення 
уроків фізичної культури з використанням різноманітних  форм  та  новацій,  методик  підвищення рухової  активності  учнів.