укр мова 10 клас авраменко математика 10 клас бевз 2018
Головна » 2014 » Грудень » 31 » Математика 3 клас конспекти II с. Богданович
11:42
Математика 3 клас конспекти II с. Богданович

Математика 3 клас конспекти II с. Богданович

Цей посібник містить в собі орієнтовне  розробки уроків та математика 3 класс конспекти II с. Богданович, які складені відповідно до вимог нової програми у загальноосвітніх закладах за підручником Богдановича. Для зручності використання всі розробки розміщені на окремих сторінках. Для вчителів початкової школи.

Перейти на I семестр конспектів

Урок 65. Віднімання трицифрових чисел виду 600 - 270
Урок 66. Письмове додавання двоцифрових чисел
Урок 67. Письмове додавання трицифрових чисел без переходу через розряд. Розв'язування рівнянь
Урок 68. Письмове віднімання двоцифрових чисел. Розв'язування нерівностей
Урок 69. Письмове віднімання трицифрових чисел без переходу через десяток. Прості задачі на віднімання
Урок 70. Письмове додавання трицифрових чисел у випадку, коли сума одиниць дорівнює 10 або сума десятків дорівнює 10 десяткам. Задача з буквеними даними
Урок 71. Віднімання трицифрових чисел у випадку, коли зменшуване містить один нуль. Складені задачі на дві і три дії. Дії з іменованими числами
Урок 72. Письмове додавання трицифрових чисел з переходом через розряд. Складання і розв'язування задачі за коротким записом. Периметр прямокутника 
Урок 73. Письмове віднімання трицифрових чисел з переходом через розряд. Творча робота над задачею. Складена задача на три дії
Урок 74. Письмове додавання трицифрових чисел з переходом через розряд (два переходи). Розв'язування нерівностей способом випробування. Складання обернених задач
Урок 75. Письмове віднімання трицифрових чисел з переходом через розряд (два переходи). Задачі на дві дії, що містять порівняння результату першої дії з одним із даних чисел 
Урок 76. Письмове додавання трицифрових чисел у випадку кількох доданків. Задача, що містить суму трьох доданків
Урок 77. Письмове виконання сумісних дій додавання і віднімання. Задача на три дії (різницеве порівняння двох сум)
Урок 78. Додавання трицифрових чисел способом округлення
Урок 79. Віднімання трицифрових чисел способом округлення
Урок 80. Контрольна робота № 5
Урок 81. Властивості множення на 1 і одиниці на число, множення на нуль, нуля на число. Складені задачі на 2-3 дії, що є комбінацією вивчених видів простих задач (арифметичні дії першого і другого ступенів)
Урок 82. Ділення числа на 1, на рівне йому число, нуля на число. Задача на знаходження трьох чисел за їх сумою та сумами двох доданків
Урок 83. Множення і ділення на 100. Розв'язування задач
Урок 84. Ділення виду 80:8; 700:7. Задача на дві дії, пов'язана з одиничною нормою 
Урок 85. Множення і ділення розрядних чисел на одноцифрове. Множення одноцифрового числа на розрядне. Задачі на дві та три дії
Урок 86. Ділення числа на добуток. Задача на дві дії, пов'язана з одиничною нормою  
Урок 87. Ділення виду 90 : 30; 600 : 30; 800 : 200. Розв'язування простих і складених задач  
Урок 88. Множення суми на число. Розв'язування задач двома способами. Розв'язування задач з буквеними даними
Урок 89. Множення двоцифрового числа на одноцифрове виду 24•3. Задача на знаходження суми двох добутків. Задача, пов'язана з одиничною нормою
Урок 90. Множення числа на суму. Складання задачі за поданим рівнянням. Задачі, пов'язані з одиничною нормою 
Урок 91. Множення одноцифрового числа на двоцифрове (на основі переставної властивості дії множення) виду 3•24. Задачі, пов'язані з одиничною нормою. Обчислення значень буквених виразів
Урок 92. Множення одноцифрового числа на двоцифрове. Розв'язування задачі на порівняння двох часток
Урок 93. Множення різниці на число. Розв'язування задач
Урок 94. Випадки множення і ділення в межах 1000, що зводяться до табличних. Задачі на три дії, що містять збільшення (зменшення) числа в кілька разів
Урок 95. Множення виду 320•3. Задачі пов'язані з одиничною нормою. Складання задач даного виду. Самостійна робота
Урок 96. Повторення і закріплення вивченого матеріалу
Урок 97. Контрольна робота № 6
Урок 98. Аналіз контрольної роботи. Ділення суми на число. Розв'язування задач двома способами
Урок 99. Ділення двоцифрового числа на одноцифрове виду 39 : 3. Розв'язування рівнянь
Урок 100. Ділення двоцифрового числа на одноцифрове виду 72 : 3 і 50 : 2. Задача, пов'язана з одиничною нормою  
Урок 101  Ділення двоцифрових чисел на одноцифрове способом розкладання на зручні доданки. Задача, обернена до задачі на знаходження суми двох добутків
Урок 102. Перевірка ділення множенням. Розв'язування задачі, оберненої до задачі на знаходження суми двох добутків
Урок 103. Перевірка множення діленням. Складання і розв'язування задачі за поданим виразом та скороченим записом. Розв'язування рівнянь
Урок 104. Ділення виду 360:3. Задача, обернена до задачі на знаходження суми двох добутків. Розв'язування рівнянь
Урок 105. Ділення виду 64:16 способом випробовування. Розв'язування і порівняння складених задач на три дії
Урок 106. Ділення двоцифрового числа на двоцифрове. Задачі на три дії, пов'язані з порівнянням двох часток
Урок 107. Залежність результату множення від зміни одного з компонентів дії. Розв'язування задач
Урок 108. Залежність частки від зміни діленого. Розв'язування задач 
Урок 109. Залежність частки від зміни дільника. Розв'язування задач
Урок 110. Розв'язування рівнянь, у яких один із компонентів поданий виразом зі змінною. Розв'язування задач
Урок 111. Розв'язування рівнянь, у яких один із компонентів поданий виразом зі змінною. Розв'язування задач. Самостійна робота
Урок 112. Повторення і закріплення вивченого матеріалу
Урок 113. Контрольна робота № 7
Урок 114. Позначення частин числа цифрами. Дроби з чисельником 1 як частина цілого. Утворення і запис. Розв'язування задач
Урок 115. Розв'язування задач на час   
Урок 116. Ділення трицифрових чисел на двоцифрові
Урок 117. Знаходження числа за його частиною. Розв'язування задач. Розв'язування нерівностей
Урок 118. Ділення з остачею (ознайомлення). Порівняння числових значень виразів. Задача на дві дії, що містить порівняння чисел
Урок 119. Ділення з остачею (розглядання прийому обчислення). Розв'язування задач
Урок 120. Ділення з остачею. Властивість остачі
Урок 121. Перевірка остачі. Розв'язування задач
Урок 122. Ознаки подільності на 2 та 5. Самостійна робота
Урок 123. Контрольна робота № 8. Повторення вивченого за рік. Ознайомлення з письмовим множенням і діленням
Урок 124. Аналіз контрольної роботи № 8. Повторення і закріплення вивченого матеріалу
Урок 125. Повторення таблиць множення і ділення
Урок 126. Повторення ділення з остачею
Урок 127. Повторення нумерації трицифрових чисел
Урок 128. Повторення позатабличного множення і ділення на одноцифрове число. Чисельник і знаменник дробу
Урок 129. Повторення позатабличного множення і ділення
Урок 130. Узагальнення і систематизація знань. Самостійна робота
Урок 131. Повторення вивченого матеріалу. Способи раціональних обчислень: множення на 9; 99
Урок 132. Контрольна робота № 9 (річна)
Урок 133. Аналіз контрольної роботи № 9. Повторення письмового додавання і віднімання трнцифрових чисел
Урок 134. Узагальнення і систематизація знань. Способи раціональних обчислень: множення на 11
Урок 135. Розв'язування «цікавих задач»
Урок 136. Підсумковий урок за рік